RONDANE I STORT OG SMÅTT

Eit av mine favorittoppdrag så langt: fange Rondane i det store og i det små - til DNT si årbok 2018.