Eit rikt liv

Det er på ingen måte sjølvsagt at ein person let deg sleppe til, når du som vilt framand kjem med eit kamera og spør om å følgje kvart skritt personen tar. Eg veit ikkje om eg hadde gjort det sjølv, for kvifor skulle nokon vere interessert i å få vite meir om meg og mitt liv. Det same sa Juul då eg spurte om å få lage eit videoportrett av han. Det var vel ikkje noko spennande med han.

Jo. 

Juul Furulund er pensjonist. Kvar veke reiser han til Kjeller for å vekke gamle fly til live. Dei er skapt for å fly, ikkje for å stå seg i hjel på museum. Han aktar også å halde seg sjølv levande, til tross for dei tunge hendingane han har møtt på. 

(sjå i HD ved å gå til vimeo.com).