Kina del 1 - Chaoyang Park

Så var plutseleg tre år over. Eg er ferdig utdanna fotojournalist - rett og slett. Det siste semesteret har dreia seg om Kina, kor vi var i seks veker for å gjere vårt avgangsprosjekt som har enda i bok og utstilling. Men sidan eg har jobba med det prosjektet såpass lenge og er litt metta, vil eg heller dele små fotoseriar eg laga i Kina. Først ut er ein serie frå Chaoyang Park i Beijing.