Klatremagi i Bergen

Første halvdel av oktober var klassen i Bergen. Vi hadde to vekers praksis i Bergens Tidende. Praksisen var prega av lite oppdrag, og aukande frustrasjon rundt dette. Tre av oss starta derfor opp eit eige prosjekt om adrenalinfylte sportar i Bergen, eit tema BT i liten grad hadde dekka frå før.

Eg fekk berre tid til å bli med på ut på klatring. Vi reiste til Loddefjord med Eline og Trond Kristian. Klatrefeltet i Loddefjord består av ein overhengande vegg med vanskelege ruter. Som regel brukar klatrarane lang tid på å toppe ei rute. Trond Kristian gjekk til topps og Eline kom lengre enn nokon gong, men i eit fotografperspektiv skjedde det mest magiske etter mørket hadde gjort sitt inntog:

Saka var på trykk i btmagasinet laurdag 14.november: