ER SKOGEN PÅ FJELLTUR?

Eg har vore så heldig å få jobbe med eit videoprosjekt for Den Norske Turistforening (DNT) og Naturhistorisk museum om tregrensa som kryp oppover og terreng som gror igjen. Eg besøkte tre ulike personar ulike stader i landet, deriblant Alf Støfring heime på Jølster. Det er ingen tvil om at landskapa vi har rundt oss påverkar oss!

Om du vil vere med å kartlegge skoggrensa, kan du laste ned appen "Natur i endring" og hjelpe forskarane med å forstå endringar i natur og klima.